Home Page Image
นายกิจสมิทธิ์ อภิธรรมวงศ
 

ประธานและกรรมการผู้มีอำนาจ

ก่อนที่จะ มาก่อตั้ง บริษัท ลอว์ แอนด์ ซัคเซส จำกัดได้ศึกษาทางด้านกฎหมายและมีประสบการณ์การทำงานด้านเร่งรัดหนี้สิน และเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับหลายบริษัท ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ ธุรกิจซื้อขาย มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเร่งรัดหนี้สิน มีเพื่อนฝูงในรุ่นเดียวกันที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการ และเคยทำคดีต่างๆ มาไม่ต่ำกว่าหลายร้อยคดี และสามารถแก้ไขปัญหาและตดีต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ควบคู่ไปกับการยึดรถให้กับบริษัทชั้นนำหลายบริษัทในตำแหน่งที่ปรึกษา ติดตาม-ทวงถามหนี้สิน-ยึดและอายัดรถทุกชนิด เช่นรถปิกอัพ-รถยนต์-รถบรรทุก-รถแม็คโค และมีผลงานออกมามากมาย โดยประมาณการยึดรถได้ไม่ต่ำกว่า 40 คันต่อปี

ยกตัวอย่างเช่น

- งานยึดรถปิกอัพ 9 คันที่ท่าข้าวกำนันดัง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในแถบนั้น

- งานยึดรถของกำนันคนดัง ใน จังหวัด ตาก

- งานติดตามรถบรรทุกของลูกน้อง อดีต ส.ส. จังหวัดชัยนาท

- งานติดตามรถ และ ยึดรถของกำนัน คนดัง แห่งอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีกระบะ 3 คัน ได้เจอะเจอและประสบปัญหาเกี่ยวกับอิทธิพลท้องถิ่นแต่สามารถเคลียร์กันได้ยังมีรายย่อย ๆ อีกมากมาย สุดท้ายจึงรวบรวมประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมา แล้วมาลงทุนก่อตั้งบริษัทขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า "บริษัท ลอว์ แอนด์ ซัคเซส จำกัด"


LEGAL CONSULTATION - DEBTSCONLLECTION - DETECTIVE SERVICD

เร่งรัดหนี้สิน - ประนีประนอมหนี้สิน - สืบทรัพย์บังคับคดี - สืบจับบุคคลตามหมายศาล - สืบพฤติกรรมบุคคล