Home Page Image

ประกาศรับสมัครงาน

1. ทนายความประจำบริษัท
เพศ ชาย,หญิง
วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
คุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ , มีใบอนุญาตว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร , สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาต , สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
2. พนักงานฝ่ายกฎหมาย(เร่งรัดหนี้สิน)
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
คุณสมบัติ มีความขยัน . ซื่อสัตย์ , อดทนต่อแรงกดดัน , ตรงต่อเวลา , มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , มียานพาหนะและใบขับขี่ , มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. พนักงานฝ่ายธุรการ
เพศ ชาย , หญิง
วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
คุณสมบัติ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ เช่น word , excel , powerpoint ได้ดี , มีความรับผิดชอบ , รอบคอบ,กระตือรือร้นในการทำงาน , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. พนักงานฝ่ายการตลาด
เพศ ชาย , หญิง
วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
คุณสมบัติ มีความรับผิดชอบ , รอบคอบ,กระตือรือร้นในการทำงาน , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. พนักงานฝ่ายบัญชี
เพศ ชาย , หญิง
วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
คุณสมบัติ

สามารถปิดงบบัญชีได้ , มีความรับผิดชอบ , รอบคอบ,กระตือรือร้นในการทำงาน , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

6. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
คุณสมบัติ

รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี , มีมอเตอร์ไซด์และใบขับขี่ , มีความรับผิดชอบ

** ทุกตำแหน่งมีเงินเดือน+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น+เงินโบนัสประจำปี+ยูนิฟอร์ม**

สนใจสมัครได้ที่ บริษัท ลอว์ แอนด์ ซัคเซส จำกัด

101/84 บ้านโชคประชา ซอย 11 ถ.เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

โทร. 02-929-6508-9 แฟกซ์. 02-9296510 หรือ, 089-134-1117

E-Mail : lawlsc2006@gmail.com

 


   

LEGAL CONSULTATION - DEBTSCONLLECTION - DETECTIVE SERVICD

เร่งรัดหนี้สิน - ประนีประนอมหนี้สิน - สืบทรัพย์บังคับคดี - สืบจับบุคคลตามหมายศาล - สืบพฤติกรรมบุคคล