Home Page Image
 

วิธีการทำงาน วิธีสืบ และติดตามเร่งรัดหนี้สิน

วิธีการในการเจรจาเกี่ยวกับหนี้สิน สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง เราจะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับหลักฐานการเป็นหนี้ว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง เช่น สัญญาซื้อขาย ใบส่งของ ใบวางบิล เช็ค สัญญาเงินกู้ สัญญาการเล่น แชร์ สัญญาว่าจ้าง เมื่อตรวจสอบเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับ ยอดหนี้ที่ค้างชำระโดยต้องตรวจสอบว่า มียอดเงินต้นเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด ดอกเบี้ยเท่าใด นับจากวันไหนถึงวันไหน เงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงปัจจุบันคิด เป็นจำนวนเงินเท่าใด การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการประนอมหนี้ เพราะว่า หากคุณคำนวณเงินต้น และดอกเบี้ยผิดพลาดในลักษณะที่เป็น การเอาเปรียบลูกหนี้ ลูกหนี้จะถือโอกาสไม่เจรจากับคุณโดยลูกหนี้ จะผสมโรงว่าคุณตั้งใจโกงลูกหนี้ทั้ง ๆ ที่คุณเป็นเจ้าหนี้เอกสารการคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ย ต้องสามารถอธิบาย ให้ลูกหนี้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนโดย ไม่สามารถมีข้อโต้แย้ง สิ่งต่อไป ที่ต้องคำนึงถึงคือ รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ของลูกหนี้ที่สามารถติดต่อได้โดยละเอียด- รวมทั้งเวลาเข้าออกที่บ้านหรือที่ทำงาน-กิจวัตรประจำวันของลูกหนี้-รถยนต์และพาหนะที่ลูกหนี้ใช้- เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน-ที่บ้าน-โทรศัพท์มือถือ-ลักษณะรูปพรรณของลูกหนี้ต้องสอบถามจาก เจ้าหนี้ให้แน่ใจกับรูปพรรณสันฐาน-ตำหนิของลูกหนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะคน ติดตามหนี้ไม่เคยรู้จักกับลูกหนี้มาก่อน

ลูกหนี้บางคนยิ่งกว่า 18 มงกุฎ เมื่อเดินทางไปพบตัวลูกหนี้ และเมื่อถามชื่อกลับบอกว่าตนไม่ใช่ ลูกหนี้ ทั้งที่เป็นตัวลูกหนี้เอง เพราะฉะนั้นจำต้องมีรูปพรรณสัณฐานของลูกหนี้ที่ชัดเจน เช่น หัวล้าน ขาเป๋ ปากมาก พุงยื่น พูดจาเวอร์ ฯลฯ เป็นต้น ขั้นตอนต่อไป ผู้ติดตามหนี้ต้องศึกษางานเกี่ยวกับประวัติของลูกหนี้ที่ผ่าน ๆ มา เช่น เป็นหนี้กันมานานกี่เดือนกี่ปีแล้ว เคยมีใครไปตามหนี้มาก่อนหรือไม่แล้วไปเจออะไรมาบ้างเช่น ลูกหนี้จอมเลื่อน-ขี้โม้-ปากหวาน -อวดใหญ่ - อวดโต นอกจากนี้ต้องดูว่า การชำระหนี้ ของลูกหนี้มีการชำระต่อเนื่องหรือไม่ ขาดส่งเพราะเหตุผลอะไร บางครั้งลูกหนี้ต้องการผ่อนชำระทุกต้นเดือน แต่เจ้าหนี้ ไม่ยอม ไปเก็บเงิน หรือไปเก็บแต่ไม่ตรงเวลาที่นัดหมาย หรือบางครั้งเจ้าหนี้ชอบพูดจาเสียดสีลูกหนี้ ลูกหนี้ก็เลยถือโอกาสเบี้ยวไม่ยอมจ่าย เมื่อเรารู้ประวัติ และพฤติกรรมของลูกหนี้ โดยละเอียดแล้ว สิ่งที่เราต้องทำต่อไป ผู้ติดตามหนี้นั้นต้องเป็นทั้งนักกลยุทธ์ โดยกำหนดกลยุทธ์ ในการตามหนี้ ให้เหมาะ กับลักษณะพฤติกรรมของตัวลูกหนี้ พฤติกรรมของลูกหนี้หมายรวมถึง ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน ความรู้ทางกฎหมาย การศึกษา ความเป็นไปได้ธุรกิจของลูกหนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมทั้งช่องทางในการทำธุรกิจของลูกหนี้

ผู้ติดตามหนี้ที่ดี จะต้องเอาข้อมูลดังที่ข้าพเจ้า กล่าวมาข้างต้นมาประมวลแล้วออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมในการติดตามหนี้ จึงประสบความสำเร็จ สิ่งต่อไปที่ต้องทำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก การกำหนดคนเข้ามาทำหน้าที่ในการติดตามหนี้ จะต้องเลือกคน ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย เช่น ลูกหนี้ที่มีความรู้สูง การติดตามหนี้ประเภทนี้ ต้องใช้บุคลากรที่มีการศึกษาพอสมควร และต้องเข้าใจขั้นตอนทางกฎหมายเป็นอย่างดี หากไม่มีประสบการณ์จะไม่สามารถตอบโต้กับลูกหนี้ได้จะทำให้มีปัญหา กล่าวคือ จะเจรจาสู้ลูกหนี้ไม่ได้ พูดอะไรไปลูกหนี้ก็โต้ตอบกลับมาหมด เช่น หลักฐานขาดอายุความแล้ว คุณไม่ใช่ผู้เสียหาย คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก เป็นต้น การตอบโต้ลูกหนี้ประเภท นี้ ต้องใช้เทคนิคดังนี้ เช่น คุณไม่ได้เรียนจบกฎหมายโดยตรง คุณเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กรณีนี้ยังไม่ขาดอายุความและคุณจ่ายเช็คเด้ง คุณ สามารถถูกจับได้ทันที ไม่เชื่อ คุณลองถามทนายคุณดู หากตกลงกันไม่ได้ คุณรู้ไหม คุณจะต้องถูกจับตัวเข้าคุก ดีไม่ดีตำรวจอาจจะไม่ให้คุณประกันตัว นอกจากนั้น หากเจ้าหนี้ไม่ยอม คุณจะต้องถูกยึดทรัพย์ จะทำให้คุณอับอาย ขายขี้หน้าชาวบ้านเขา ถึงตอนนั้นแล้ว เจ้าหนี้ก็ไม่คุยกับคุณแล้ว คุณก็มีแต่เสียกับเสีย ที่ผมบอกว่ามีแต่เสียกับเสียหมายถึงว่าอะไร เสียหน้า เสียเงิน เสียเวลา เสียชื่อ เสียผู้เสียคน เสียค่าทนาย เสียเครดิต

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่า ข้อเสนอแนะ ที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งกลั่นกรอง มาจากประสบการณ์แบบ เท้าติดดิน น่าจะมีประโยชน์ ต่อ “เจ้าหนี้” ทั้งหลาย ผมอยาก ฝากไปถึงบริษัท , หจก. และ ห้างร้าน ที่ติดตามหนี้กันเองอยู่ทุกวันนี้ว่า การใช้ “พนักงาน”ติดตามหนี้ โอกาสน้อยที่จะประสบความสำเร็จ เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่มืออาชีพ ในการติดตามหนี้ ที่ประสบความสำเร็จต้องใช้นักติดตามหนี้มืออาชีพเท่านั้น ไม่ใช่เอา “พนักงาน”มาติดตามทวงหนี้ สิ่งสำคัญ ถ้าจะให้ติดตามหนี้สำเร็จ จะต้องมีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องรวมถึง การกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานทุกขั้นทุกตอน

   

LEGAL CONSULTATION - DEBTSCONLLECTION - DETECTIVE SERVICD

เร่งรัดหนี้สิน - ประนีประนอมหนี้สิน - สืบทรัพย์บังคับคดี - สืบจับบุคคลตามหมายศาล - สืบพฤติกรรมบุคคล